قطعات خودرو

/قطعات خودرو
قطعات خودرو 2018-10-02T17:01:00+03:30

نام محصول : تقویت لولای درب جلو پژو

شماره فنی : 9613410180-280

دربارۀ محصول : این قطعه در قسمت جلو بدنه قراردارد و در قسمت درب سازی مونتاژ می شود به صورت چپ و راست میباشد و وظیفه تقویت بدنه درب را دارد و قسمت بالای آن آیینه خودرو مونتاژ می شود و در کلیه خودروهای 405و پارس مصرف می شود.  

نام محصول : تقویت لولای درب عقب

شماره فنی : 9619069980-70080

درباره محصول : این قطعه در قسمت عقب خودرو و در قسمت درب مونتاژ می شود و وظیفه آن تقویت لولای درب می باشد و اشیا درب نیز از سوراخ وسط آن عبور می کند و به صورت چپ و راست می باشد و درب های عقب مونتاژ می شود در کلیه خودروهای 405 و پارس مصرف می گردد .

نام محصول : لچکی جلوی گلگیر داخلی جلو

شماره فنی : 9604048880-980

دربارۀ محصول : این قطعه در قسمت جلوی خودرو و پشت چراغ های جلوی خودرو مونتاژ می شود و وظیفه آن این است که چراغ جلو در قسمت R آن جای می گیرد و سیم های مرتبط نیز از سوراخ های آن عبور می کند به صورت چپ و راست می باشد و در انواع خودرو 405 و پارس مصرف می شود .

نام محصول :مجموعه عرضی زیر شیشه خور جلو سمند

شماره فنی : X7V410089AA

دربارۀ محصول : این قطعه چپ وراست ندارد و به صورت عرضی در قسمت جلوی خودرو زیر داشبورد قرار می گیرد و کار آن این است که اولاً ارتباط دهندۀ دو سمت خودرو می باشد و ثانیاً قطعات زیادی روی آن مونتاژ می شود ،این قطعه در خودروی سمند مونتاژ می شود .

نام محصول : تقویت ستون جلو

شماره فنی : X7V4301014-13

درباره محصول : این قطعه در قسمت جلوی خودرو و در دو سمت شیشۀ جلو مونتاژ می شود  و وظیفه آن تقویت ستون های جلو خودرو می باشد به صورت چپ و راست می باشند و در خودروی سمند مصرف می شود .

نام محصول : تقویت عرضی عقب سقف

شماره فنی : 9641442580

درباره محصول : این قطعه در انتهای خودرو و بالای شیشۀ عقب مونتاژ می شود و وظیفه آن اتصال دو سمت خودرو از عقب به همدیگر می باشد و قطعاتی نیز به آن متصل می شود این قطعه چپ و راست ندارد ،در هر خودرو یک قطعه مونتاژ می شود و در خودروی 206 مصرف می گردد .

نام محصول : تقویت کمک فنر عقب راست و چپ

شماره فنی 72321131-32

درباره محصول : این قطعه در قسمت گلگیر بدنه خودرو مونتاژ می شود و خودش به صورت مجموعه می باشد و از دو قطعه تشکیل شده است که به وسیله 13 نقطه جوش به هم متصل می شوند و وظیفه قطعه تقویت کردن بدنه گلگیر را برای تحمل فشار کمک فنر را دارد و در خودروی وانت پیکان مصرف می شود و در قسمت گلگیر مصرف دارد به صورت چپ و راست

نام محصول : تقویت پایین ستون جلو

شماره فنی : 9611256280-380

درباره محصول : این قطعه به صورت چپ و راست بوده و در دو طرفه بدنه مونتاژ می شود و کار آن تقویت بدنه خودرو همراه با بقیه اتصالات بدنه می باشد و در کلیه خودروهای 405 و پارس مصرف می شود.

نام محصول : تقویت لولای درب موتور

شماره فنی : 9255565480

درباره محصول : این قطعه چپ و راست ندارد و در قسمت بدنه خودرو مونتاژ می شود و 2 عدد مهره جوش 1/25*M8 روی آن جوش داده می شود و وظیفه قطعه تقویت محل اتصال انتهای کاپوت به بدنه خودرو می باشد و برای همین برای تولید این قطعه از ورق 3.00 اسید شور استفاده می شود، 2 عدد از آن در هر خودرو مصرف می شود و در انتهای دو سمت کاپوت مونتاژ می شود و در انواع خودروهای 405 و پارس مصرف می شود .