ساخت قالب

/ساخت قالب
ساخت قالب 2018-10-02T17:03:12+03:30

قالب‌های صنعتی برای استفاده در صنایع سنگین و سبک می تواند به شیوه های مدرن طراحی و ساخته شود. یک قالب صنعتی بنا به روش تولید قطعه و با توجه به کارکرد قطعه نهایی و ویژگی‌هایی که از آن قطعه مورد انتظار است طراحی قالب نیز تفاوت می‌کن.

از این رو می توان قالب ها را به طور کلی به شش دسته تقسیم کرد:

  • قالب های فلزی (سنبه ماتریس برش ، کشش ، خم ، مرکب ، پرگرسیو ، فاین بلنکینگ ، فورج)

  • قالب های پلاستیک (انواع تزریقی و بادی (بلومولدینگ))

  • قالب های دایکاست (هات چمبر ، کلد چمبر)

  • قالب های ترموستینگ (باکالیت)

  • قالب های لاستیکی (نواع مختلف)

  • انواع جیگ و فیکسچر و ابزار مخصوص